Gala finałowa konkursu „Góralskie cytanie” w PPWSZ w Nowym Targu

 

11 czerwca o godz. 10.00 w auli Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu rozpocznie się gala finałowa konkursu „Góralskie cytanie” Gwarowych Tekstów Literatury Regionalnej Podhala, Orawy, Spisza, Ziemi Zagórzańskiej.

W konkursie podzielonym na część czytelniczą i plastyczną oraz etap szkolny i wojewódzki wzięli udział uczniowie szkół podstawowych, ponadgimnazjalnych i gimnazjów.

Organizatorem „Góralskiego cytania” jest Publiczne Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Czarnym Dunajcu.

Współorganizatorzy: Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu, Kuratorium Oświaty w Krakowie, Gminny Zespół Oświatowy w Czarnym Dunajcu, Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec.

Patronat nad konkursem sprawują: Wójt Gminy Czarny Dunajec, Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie oraz Prezes Związku Podhalan w Polsce.

Cele konkursu: kształcenie ku wartościom konstytuującym kulturowe dziedzictwo regionalne i narodowe, przeciwdziałanie procesowi zanikania więzi międzypokoleniowej oraz stereotypizacji kultury ludowej, kształtowanie nawyków czytelniczych i świadomego odbiorcy literatury regionalnej, kultywowanie gwary podhalańskiej, wsparcie edukacji polonistycznej w zakresie pracy z tekstem i czytania ze zrozumieniem, rozbudzanie wyobraźni oraz ekspresji plastycznej dzieci i młodzieży inspirowane literaturą regionalną, a także zachęcanie uczniów do twórczych poszukiwań poprzez stosowanie różnorodnych technik plastycznych jako środka wypowiedzi artystycznej.

Oprac. DPiW