Franciszek Pietraszek rezygnuje z kandydowania na sołtysa Krempach

Reklama                                                              


Franciszek Pietraszek, jeden z 3 kandydatów na sołtysa wsi Krempachy postanowił zrezygnować z ubiegania się o tę funkcję. Poniżej prezentujemy oświadczenie, które otrzymaliśmy od Franciszka Pietraszka.

W marcu br., po kilku miesiącach dokładnego przyglądania się potrzebom i analizie problemów wsi, postanowiłem ubiegać się o stanowisko sołtysa Krempach. Od lat widzę, że nasza miejscowość zamiast rozwijać się, jest kierowana na zaspokojenie interesów nielicznej grupy osób. To zamknięte grono nie dba o każdego mieszkańca. Nie pozwala nam tu mieszkającym na polepszenie czy to warunków bytowych, czy choćby rozwoju własnych możliwości. Uważałem, że sołtysem w Krempachach powinien być człowiek przedsiębiorczy, który potrafi dobrze gospodarować nawet niewielkim, ale jak ważnym zasobem finansowym i materialnym, jak i wykorzystać wielki ludzki potencjał. Wciąż pragnę zmienić obecną sytuację, ale w odmienny niż sądziłem wcześniej sposób.

Kierując się dobrem wsi, jej przyszłości opartej na rozwoju, postanowiłem zrezygnować z ubiegania się o stanowisko sołtysa naszej miejscowości. Bliższe mi bowiem jest dobro Krempach, niż ambicja bycia sołtysem. Dwóch kontrkandydatów opozycyjnych do obecnego gospodarza to o jednego za dużo. Zgodnie ze statutem sołeckim o zwycięstwie wyborczym decyduje bowiem zwykła większość głosów, a nie ponad 50-cio procentowe poparcie. By nie rozbijać głosów opowiadających się za odblokowaniem rozwoju miejscowości, zdecydowałem się prosić każdego wyborcę o oddanie swojego głosu na Józefa Lorenca, który moim zdaniem gwarantuje współpracę z nami wszystkimi.

Reklama:                                                          


Ufam, że od poniedziałku 8 kwietnia Krempachy zaczną oddychać nowym powietrzem, powietrzem w którym będzie czuć zmianę na lepsze. Że nastanie upragniony przeze mnie, ale myślę że również przez wielu mieszkańców czas, w którym razem będziemy mogli decydować o rozwoju i przyszłości naszego wspólnego domu – naszych Krempach.

Jeszcze raz prosząc o poparcie w wyborach Józefa Lorenca, dziękuję wszystkim za wsparcie, rozmowy i pomysły dotyczące rozwoju wsi, jakie podczas spotkań z Państwem słyszałem. Wszystkie te składam Józefowi Lorencowi i zapewniam go o wspieraniu z mojej strony podczas Jego kadencji.

Ze szczerymi pozdrowieniami

Franciszek Pietraszek