Ewakuacja szkoły i akcja ratowniczo-gaśnicza – szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w Cichem (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

Urząd Gminy Czarny Dunajec po raz kolejny przeprowadził szkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej.

Tym razem członkowie gminnego zespołu zarządzania kryzysowego, dyrektorzy szkół z terenu gminy Czarny Dunajec, dyrektorzy jednostek organizacyjnych w gminie i jednostki OSP Ciche Dolne, Ciche Środkowe, Ciche Górne I, Ciche Górne II, Stare Bystre, Ratułów Dolny, Czerwienne Dolne i Czarny Dunajec spotkali się w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Westerplatte w Cichem.

Reklama                                                              

Omówione zostały zasady ewakuacji szkoły w razie zagrożenia, a druhowie zaprezentowali akcję ratowniczo-gaśniczą. Scenariusz ćwiczeń strażackich obejmował pożar budynku. W związku z tym rozwinięto linie gaśnicze. Część strażaków w aparatach ochrony układu oddechowego przeszukało budynek. Znaleziono jedną osobę poszkodowaną, którą bezpiecznie wyniesiono na zewnątrz i przekazano ratownikom medycznym.

Szkolenie odbyło się 27 listopada 2019 r. Dzień wcześniej pracownicy Urzędu Gminy Czarny Dunajec odbyli szkolenie obronne.

Fot. Piotr Duraj