Euroregion “Tatry”: wydłużenie naboru wniosków

 

Związek Euroregion „Tatry” we współpracy z Samorządowym Krajem Preszowskim i Samorządowym Krajem Żylińskim wydłużył III nabór wniosków o dofinansowanie mikroprojektów w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 do dnia 31.05.2019 r. do godz. 15:00.

Mikroprojekty o charakterze transgranicznym mogą składać uprawnione podmioty o charakterze niedochodowym, w ramach pierwszej osi priorytetowej Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza. Szczegółowe informacje na temat obszaru wsparcia, kwalifikujących się beneficjentów oraz warunków uczestnictwa w konkursie dostępne są na stronach internetowych:

– Związku Euroregion „Tatry”: http://www.pwt.euroregion-tatry.eu

– Samorządowego Kraju Preszowskiego: https://www.po-kraj.sk

– Samorządowego Kraju Żylińskiego: http://www.zilinskazupa.sk

Wysokość środków przeznaczonych na nabór*:

I oś priorytetowa – łącznie  2 332 481,22   EUR, w tym:

– dla Związku  Euroregion „Tatry”: 1 678 408,06   EUR,

– dla Samorządowego Kraju Preszowskiego: 391 183,54 EUR,

– dla Samorządowego Kraju Żylińskiego: 262 889,62 EUR;

* Wysokość środków przeznaczonych na dofinansowanie mikroprojektów w trzecim naborze może ulec zwiększeniu, jeśli wystąpią oszczędności w mikroprojektach realizowanych w ramach pierwszego i drugiego naboru.

OBSZAR WSPARCIA REALIZACJI MIKROPROJEKTÓW :

po stronie polskiej obejmuje:

podregion nowosądecki: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat gorlicki, powiat limanowski, powiat nowosądecki,  miasto na prawach powiatu Nowy Sącz,

podregion oświęcimski: powiat chrzanowski, powiat olkuski,

podregion krakowski: powiat myślenicki z  wyłączeniem gminy Pcim.

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru  wsparcia odpowiada  Związek Euroregion „Tatry“.

Po stronie słowackiej obejmuje:

Kraj Preszowski: Okres Stará Ľubovňa, Okres Bardejov, Okres Kežmarok, Okres Levoča, Okres Poprad (Kraj Preszowski) oraz Okres Spišská Nová Ves (Kraj Koszycki).

Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Preszowski;

Kraj Żyliński: Okres Dolný Kubín, Okres Tvrdošín, Okres Ružomberok, Okres Liptovský Mikuláš. Za wdrażanie mikroprojektów z tej części  obszaru wsparcia  odpowiada Samorządowy Kraj Żyliński.

Rodzaje mikroprojektów:

Mikroprojekt wspólny – wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 100 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 140 000,00 EUR

Mikroprojekt indywidualny – wartość dofinansowania min. 2 000,00 EUR max. 50 000,00 EUR, maksymalna całkowita wartość budżetu mikroprojektu: 70 000,00 EUR

Poziom dofinansowania mikroprojektów:

Do 85% –  Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Do 5% –  budżet państwa

Min. 10%  – wkład własny

Wnioski należy składać za pomocą Generatora wniosków i rozliczeń  dostępnego pod adresem: www.e-interreg.eu do dnia 31.05.2019 r. do godziny 15:00 –  decyduje data i godzina złożenia wersji papierowej wniosku w biurze Związku Euroregion „Tatry” (polscy wnioskodawcy) albo w urzędzie właściwego terytorialnie Samorządowego Kraju w Preszowie lub w Żylinie (słowaccy wnioskodawcy).

Istotne informacje  na temat  zasad i kryteriów wsparcia projektów w ramach Programu  określają: Podręcznik beneficjenta oraz  Poradnik mikrobeneficjenta dostępne na stronie www.pwt.euroregion-tatry.eu

Wszelkich informacji udziela

Związek Euroregion „Tatry”

  1. Sobieskiego 2, 34-400 Nowy Targ

Tel.+48  18 266 99 81

www.pwt.euroregion-tatry.eu

pwt@euroregion-tatry.eu