Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 6 maja 2020

Reklama                                                              

6 maja został ustanowiony przez Komisję Europejską jako Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, którego celem jest zwrócenie uwagi mieszkańcom Unii Europejskiej na kwestie bezpieczeństwa na drogach, w tym zmianę zachowań użytkowników dróg.

Europejski Dzień Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to część strategii Komisji Europejskiej zmierzającej do zmniejszenia liczby ofiar wypadków drogowych.

Dzień ten jest kolejną okazją, by przypomnieć uczestnikom ruchu drogowego, że przestrzeganie przepisów, uwaga, rozsądek, uprzejmość,  cierpliwość, wzajemny szacunek i życzliwość,  to czynniki, które mają istotny wpływ na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego. Kultura osobista tworzy kulturę jazdy i bezpieczeństwo na drodze.

Reklama:                                                          


Policja ze strony zapewnia, że każdego dnia dokłada wielu starań, aby na drogach było bezpieczniej. Apelujemy o uwagę, rozsądek i kulturę na drodze. Życzy wszystkim użytkownikom dróg szerokiej, ale przede wszystkim  bezpiecznej drogi.

Źródło: KWP Kraków