Ekonomik ze złotą tarczą

Reklama                                                              

Jak co roku, PERSPEKTYWY ogłaszają wyniki rankingu najlepszych liceów i techników w Polsce. W tym roku, po raz trzeci, zdobywcą złotej tarczy dla najlepszych techników został Zespół Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu. Zajął on 4 miejsce w Małopolsce (na 100 punktowanych miejsc) oraz 35 w Polsce (na 500 punktowanych miejsc).

Reklama                                                              

Jest to niewątpliwie ogromny sukces całej społeczności szkolnej, bowiem Kapituła Rankingu Techników 2019 brała pod uwagę następujące kryteria:

  • sukcesy w olimpiadach
  • maturę – przedmioty obowiązkowe
  • matura – przedmioty dodatkowe
  • wyniki egzaminów zawodowych

Uzupełnieniem rankingów głównych są trzy dodatkowe ogólnopolskie rankingi Ranking Maturalny Liceów Ogólnokształcących 2019 prezentujący 200 liceów, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r oraz Ranking Maturalny Techników 2019 prezentujący 200 techników, których uczniowie najlepiej zdali maturę w maju 2018 r.

Spośród wszystkich szkół ponadgimnazjalnych Powiatu Nowotarskiego na punktowanych miejscach znalazły się jedynie technika. Są nimi:Technikum Nr 2 w Zespole Szkół Ekonomicznych w Nowym Targu, zajmując 74 pozycję [na 200 techników] oraz Technikum w ZS Zawodowych i Placówek w Krościenku-241 pozycja.

Każde wyróżnienie cieszy, zwłaszcza, gdy składa się na nie ciężka praca wielu podmiotów.Nie byłoby wyniku bez zaangażowanych uczniów, którzy potrafią stawiać sobie ambitne cele i do nich konsekwentnie dążyć. Nie byłoby sukcesu bez zaangażowanych nauczycieli, rodziców, dyrekcji, którzy potrafią rozniecić iskrę ambicjii zdrowego współzawodnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *