Drzewostan regla dolnego do odnowy

Reklama                                                              

W lasach będących własnością spółki Polskie Tatry rozpoczęto projekt przebudowy i odnowy drzewostanów dolnoreglowych. Pierwszy etap prac jest realizowany w rejonie ujścia Doliny Białego.

Pierwszy etap prac obejmuje obszar 77 arów lasu będącego monokulturą świerkową w stanie rozpadu. Jak wyjaśnia zakopiański magistrat, zły stan drzewostanu „jest konsekwencją działania wiatru halnego, gradacji kornika drukarza oraz obecności huby korzeniowej i opieńki”.

– Prace leśne rozpoczęto od ogrodzenia terenu uprawy siatką leśną. Kolejny etap prac polega na cięciach pielęgnacyjnych wspomagających wzrost młodych drzewek stanowiących odnowienie naturalne. W miejscach z niedostateczną ilością odnowienia naturalnego wykonane będą nasadzenia sadzonkami jodły i buka pozyskanymi dzięki wsparciu Tatrzańskiego Parku Narodowego – podali zakopiańscy urzędnicy.

Reklama                                                              

Jak dodali, lokalne pochodzenie sadzonek jest szczególnie istotne przy pracach odnowieniowych w rejonie regli tatrzańskich.

Przewidywany termin zakończenia prac to wiosna 2020 roku.

Fot. UM Zakopane