Droga przez mękę w serce Pienin

Reklama                                                              

Polskie góry stają się coraz bardziej popularne – w tym i Pieniny. Niestety, powoduje to potworne korki. Mówi się wręcz o „katastrofie komunikacyjnej” na drodze do Szczawnicy.

Radny wojewódzki Stanisław Bisztyga zwrócił się do Zarządu Województwa Małopolskiego z pytaniem, czy zamierza podjąć działania zmierzające do usprawnienia ruchu drogowego na odcinku Krościenko nad Dunajcem-Szczawnica?

– Obecna sytuacja to “katastrofa komunikacyjna” – zauważył radny. – W sezonie turystycznym, a zwłaszcza w weekendy, przejazdy na trasie Zabrzeż-Krościenko nad Dunajcem-Szczawnica to istna droga przez mękę i kilkukilometrowe korki. Jeżeli chcemy promować walory uzdrowiskowe, krajobrazowe i kulturowe tych miejscowości, to problem należy jak najszybciej rozwiązać.

Reklama                                                              

Jak się okazuje, w kwietniu została podpisana umowa na opracowanie studium, którego celem jest analiza uwarunkowań komunikacyjnych układu drogowego Pienin. Ma on wskazać koncepcję i program działań, by poprawić komunikację e tym regionie. Wspomniany odcinek drogi tez został w nim ujęty i będzie podlegał “wielokryterialnej analizie”.

Jak poinformował wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, opracowanie ma zostać wykonane na drugi kwartał 2020 roku.

– W trakcie przygotowania jest zadanie polegające na rozbudowie skrzyżowania w rejonie mostu na rzece Dunajec – dodał Smółka. – Obejmuje ono wykonanie dodatkowego pasa do prawoskrętu, ułatwiającego przejazd przez rondo na relacji ze strony Szczawnicy w kierunku Nowego Sącza. Dodatkowo zlikwidowane ma być przejście dla pieszych na ulicy Kozłeczyna.

Aby inwestycja ta ruszyła niezbędna jest decyzja ZRiD, której pozyskanie planowane jest na przełomie 2019 i 2020 roku.

fot. Google Maps