Droga Krzyżowa w Suchem (zdjęcia)

 

Jak co roku w wielkim poście, parafianie z Poronina odprawiają drogę krzyżową modląc się w różnych częściach parafii. W tym roku niosąc krzyż i rozważając Mękę Jezusa przeszli przez Suche w stronę Zębu.

“Ludu mój ludu, cóżem ci uczynił. W czymem zasmucił, albo w czym zawinił.
Jam cię wyzwolił z mocy faraona, a tyś przyrządził krzyż na me ramiona”

Tekst i fot. ks. Arkadiusz Zych