Dr hab. Robert Włodarczyk nowym rektorem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej

Reklama                                                              

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu ma nowego rektora. Został nim dr hab. Robert Włodarczyk, profesor PPUZ, dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych oraz kierownik Katedry Teorii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.  

Kontrkandydatem dra hab. Roberta Włodarczyka był dr hab. n. med. Zbigniew Doniec, kierownik Kliniki Pneumonologii w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc Oddziału Terenowego w Rabce-Zdroju, prof. IGiChP.

Dr hab. Robert Włodarczyk uzyskał 19 głosów, zaś prof. dr hab., n. med. Zbigniew Doniec – 8 głosów. Jedna osoba wstrzymała się od głosu.

Reklama:                                                          


Dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk,  prof. PPUZ jest doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych w dyscyplinie ekonomia oraz doktorem nauk ekonomicznych w zakresie ekonomii. Pełni funkcje: profesora uczelni w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Dyrektora Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych (jednostki wspólnej Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu), profesora uczelni w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie oraz Kierownika Katedry Teorii Ekonomii w Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W 2020 roku dr hab. Robert Włodarczyk otrzymał Nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za szczególne osiągnięcia w działalności dydaktycznej. Jest również 12-krotnym laureatem Nagrody Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za działalność naukową, dydaktyczną i organizacyjną. W 2001 roku został odznaczony Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę przez Prezydenta RP.

Działalność naukowa dra hab. Roberta Włodarczyka skupia się na problematyce badawczej (ponad 100 publikacji naukowych i dydaktycznych) dotyczącej teorii ekonomii, polityki makroekonomicznej, polityki monetarnej, międzynarodowych rynków finansowych, giełd papierów wartościowych, unii monetarnej, rynku pracy, oceny projektów inwestycyjnych oraz doradztwa inwestycyjnego. Jest kierownikiem lub współautorem ponad 30 krajowych i międzynarodowych projektów badawczych MNiSW, NCBiR i NBP, a także uczestnikiem ponad 120 konferencji, sympozjów naukowych oraz kilkudziesięciu konferencji i szkoleń o charakterze dydaktycznym z zakresu Procesu Bolońskiego, PRK i e-learningu.

Mając na względzie rozwój kadr naukowych, dr hab. Robert Włodarczyk może pochwalić się dwoma wypromowanymi doktorami nauk ekonomicznych, jest też promotorem w trzech otwartych przewodach doktorskich, opiekunem naukowym sześciu kolejnych doktorantów, recenzentem i członkiem komisji w postępowaniach habilitacyjnych oraz recenzentem rozpraw doktorskich.

Dr hab. Robert Włodarczyk popularyzuje łączenie nowoczesnych metod dydaktycznych, takich jak e-learning oraz tutoring wraz z ideami zawartymi w Polskiej Ramie Kwalifikacji. Jest autorem kursów e-learningowych z makroekonomii i międzynarodowych rynków finansowych, współinicjatorem studiów dualnych w PPUZ w Nowym Targu (kierunek studiów: finanse i rachunkowość) oraz w UEK (kierunek studiów: doradztwo inwestycyjno-gospodarcze), a także współtwórcą Laboratorium Dialogu – inicjatywy organizacyjnej w Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie poszukującej pomostu między otoczeniem społeczno-gospodarczym a uczelniami.

Wśród dodatkowych kwalifikacji nowego Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu należy wymienić: certyfikat tutora akademickiego III stopnia w Collegium Wratislaviense oraz ukończenie kursu maklera giełdy towarowej.

Dr hab. Robert Włodarczyk jest kolekcjonerem znaczków pocztowych oraz byłym sędzią piłki nożnej w Polskim Związku Piłki Nożnej, na poziomie dawnej I ligi (dzisiaj Ekstraklasa). Jego pasją są górskie wędrówki.

Nowy rektor będzie pełnił tę funkcję do końca kadencji 2016-2020, czyli do dnia 31 sierpnia 2020 roku.

 opr. p / źródło DPiW PPUZ w Nowym Targu / fot. PPUZ