Dotacja na zakup samochodu strażackiego w Bańskiej Niżnej

 

Reklama                                                              

Już niedługo Ochotnicza Straż Pożarna w Bańskiej Niżnej będzie miała nowy samochód. Jako jedna z 38 jednostek z terenu województwa małopolskiego otrzymała promesę na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego. Środki na ten cel zostały przyznane w ramach porozumienia Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Środowiska z 30 października 2015 r. w sprawie współdziałania w zakresie zwalczania zagrożeń dla środowiska.

Reklama                                                              

Uroczyste przekazanie promes odbyło się w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Promesy przekazał wojewoda małopolski Piotr Ćwik oraz Łukasz Smółka wicemarszałek województwa małopolskiego wraz z małopolskim komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Markiem Bębenkiem i Robertem Bażelą p.o. Dyrektora Departamentu Pożyczek i Dotacji WFOŚiGW.

Jednostka z Bańskiej Niżnej otrzymała dofinansowanie w łącznej wysokości 360 tys. zł. (w tym 260 tys. zł z NFOŚiGW/WFOŚiGW, 100 tys. zł z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji), a także 365 tys. zł z budżetu Gminy Szaflary.

W uroczystym przekazaniu promes wzięli udział wójt gminy Szaflary Rafał Szkaradziński, prezes OSP Bańska Niżna Jan Jacek Hadowski oraz naczelnik OSP Bańska Niżna Wojciech Murzański.

Fot. GCKPiT w Szaflarach