Dofinansowanie nowego samochodu strażackiego dla OSP Czorsztyn

Kolejna dobra wiadomość dla druhów Ochotniczej Straży Pożarnej. Tym razem cieszą się strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czorsztynie.

Reklama                                                              

W miniony czwartek tj. 17 października 2019 r.  Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn Krzysztof Górecki udał się z wizytą do Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie celem podpisania umowy na dofinansowanie nowego samochodu strażackiego dla OSP Czorsztyn. W imieniu samorządu Gminy Czorsztyn Zastępca Wójta spotkał się z Panem Jakubem Tietz – głównym specjalistą w Departamencie Funduszu Sprawiedliwości i przy kontrasygnacie obecnej na spotkaniu Małgorzaty Grywalskiej Skarbnik Gminy Czorsztyn podpisał wspomniany dokument. Szacowany koszt zakupu samochodu to ok. 750 tys. zł, z czego kwota dofinansowania z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości to 350 tys. zł. Przetarg na zakup nowego samochodu ogłoszony zostanie jeszcze w tym roku.

Ogłoszenie:                                                              

Z pozyskanego dofinansowania cieszą się zarówno strażacy, jak również włodarze Gminy: „Przedmiotem projektu jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czorsztyn. Zakup nowego samochodu dla wiejskiej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej pomoże strażakom skuteczniej nieść pomoc osobom poszkodowanym. Szczególne słowa podziękowania za pomoc w pozyskaniu środków na ten cel kierujemy na ręce Posła na Sejm Pana Edwarda Siarki” podsumowuje Krzysztof Górecki Zastępca Wójta Gminy Czorsztyn.

Opr. Aneta Markus