Dodatkowe patrole, kontrole i działania funkcjonariuszy po wprowadzeniu nowych obostrzeń (zdjęcia)

Reklama                                                              

Policjanci realizują nowe zadania w związku z obostrzeniem zasad bezpieczeństwa wprowadzonych w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa. 

Funkcjonariusze sprawdzają parki, skwery, dróżki, tereny zielone, czy nadwodne. Kontrolują miejsca, gdzie może dochodzić do gromadzenia się ludzi, a tym samym – do zwiększenia szans na zakażenie. Szczególną uwagę zwracają na osoby niepełnoletnie, które nie mogą przemieszczać się samodzielnie bez opieki. Policjanci sprawdzają także miejsca, gdzie najczęściej przebywała i spotykała się młodzież. Każdego dnia wspierając działania służb sanitarnych policjanci sprawdzają, czy osoby objęte kwarantanną rzeczywiście przebywają we wskazanym miejscu. Realizację zadań funkcjonariuszy na terenie powiatu nowotarskiego od kilku dni wspierają policjanci z Oddziału Prewencji Policji w Krakowie.

Kontrolom funkcjonariuszy nowotarskiej drogówki podlega już nie tylko zbiorowy transport publiczny, ale też transport niepubliczny i pojazdy, które mają więcej niż 9 miejsc siedzących, w tym– np. dowożących do pracy w zorganizowany sposób, czy prywatnych przewoźników. W tych przypadkach liczba przewożonych pasażerów nie może być większa niż połowa miejsc siedzących. Policjanci zwracają uwagę również na pojazdy z innymi tablicami rejestracyjnymi, niż z Podhala. Rozpytują o m.in. o celowość podróży, przypominają o aktualnych ograniczeniach i zakazach przemieszczania się.

Ogłoszenie:                                                              

W najbliższych dniach na drogach pojawi się większa ilość patroli, w tym pieszych. Policjanci będą pełnić również służby ze Strażą Miejską i Gminną. Za niestosowanie się do ustanowionych nakazów, zakazów lub ograniczeń grozi  mandat lub wniosek o ukaranie do sądu. W najpoważniejszych przypadkach, tj. w sytuacjach lekceważenia aktualnych obostrzeń i narażania innych osób na niebezpieczeństwo zarażenia będziemy kierować wnioski  do  służb sanitarnych, które mogą w drodze decyzji administracyjnej nałożyć na winnych naruszeń, czy zaniedbań karę pieniężną w wysokości od 5 do 30 tysięcy zł.

Apelujemy o rozsądek i odpowiedzialne zachowanie. Zostań w domu!

Źródło: KPP Nowy Targ