Diament w Goszczyńskim

 

Dominik Machaj z I Liceum Ogólnokształcącego im. S. Goszczyńskiego został Laureatem
Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH” w dziedzinie fizyki.

Dzięki tak wspaniałemu wynikowi Dominik ma możliwość studiowania wybranego przez siebie
kierunku spośród wszystkich jakie prowadzone są przez Wydziały w Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie. Jako Laureat zostanie przyjęty z pominięciem warunków rekrutacji.
Ma też możliwość skorzystania ze specjalnego programu „PRYMUSI AGH” w ramach którego może
ubiegać się o indywidualny program studiów i opiekę tutora oraz otrzymać nieodpłatne miejsce w
domu studenckim. Opiekunem naukowym Dominika jest mgr Zbigniew Kopeć.

Serdecznie gratulujemy i życzymy takiego wyboru kierunku, który w pełni rozwinie potencjał Dominika.