Debata w Nowym Targu z udziałem Jarosława Gowina (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

W nowotarskim hotelu Casa odbyła się konferencja i debata „Euro – zagrożenie czy szansa dla przedsiębiorców?”. W roli prelegentów wystąpili: dr Jarosław Gowin, wiceprezes Rady Ministrów, minister szkolnictwa wyższego, dr Marek Dielt, prezes Giełdy Papierów Wartościowych, dr Marek Kędzierski, dyrektor programowy Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego w latach 2015-2018 oraz dr Krzysztof Głuc, dyrektor Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej w Krakowie.

Głównym tematem spotkania była kwestia wejścia Polski do strefy euro w kontekście szans i zagrożeń.

Reklama:                                                          


– Każdy odpowiedzialny rząd musi być przygotowany także na wariant, że kontynuuje swoją misję. Będziemy jako kraj poddawani bardzo silnej presji w najbliższych latach, aby wspólną walutę, aby euro przyjąć jak najszybciej. Jakie są racje przemawiające za tym rozwiązaniem? Jakie są minusy, nie ukrywam, że należę do tych, którzy widzą dzisiaj przede wszystkim – mówił podczas swojego wystąpienia Jarosław Gowin.

Głównym organizatorem spotkania był Andrzej Gut-Mostowy – wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce, zaś współorganizatorem: Tomasz Ursynowicz wicemarszałek Województwa Małopolskiego, partner  organizacyjny – Nowotarska Izba Gospodarcza. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Anna Gródek

Fot. Piotr Duraj