Czy bociany powrócą do Nowego Targu?

W parku miejskim im. Adama Mickiewicza w Nowym Targu przeprowadzono rewitalizację bocianiego gniazda. Inicjatorami tej akcji byli miłośnicy bocianów Andrzej Pańszczyk wraz z synem Sebastianem oraz Zakład Gospodarczy Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu.

Historia tego gniazda rozpoczęła się 15 lat temu, kiedy poprzednie gniazdo znajdujące się na szkole muzycznej zostało zniszczone. Pan Andrzej jako członek stowarzyszenia PTTP ,,pro Natura” zainicjował budowę gniazda na terenie parku miejskiego. Po otrzymaniu wsparcia od ówczesnego dyrektora Miejskiego Zakładu Zieleni, przystąpiono do budowy. Bociany od razu zajęły nowe gniazdo i cieszyły oko nowotarżan. Jednak dwa lata temu gniazdo opustoszało.

– Po dokonaniu oględzin znamy już przyczynę – mówią inicjatorzy akcji. – Bociany opuściły gniazdo ponieważ odrosty gałęzi przeszkadzały bocianom w lądowaniu, jak również utrudniały trening w sztuce latania młodych bocianów. Drugim powodem było gromadzenie się wody w gnieździe, co mogło powodować wychłodzenie młodych i grzybicze zapalenia płuc. – mówi Andrzej Pańszczyk.

Gniazdo zostało odnowione i jest teraz gotowe do zamieszkania.

– Nawet małe dzieci wiedza ze bociany przynoszą dzieci i szczęście. Ciekawe bociany wrócą w do parku w tym roku? – zastanawia się Sebastian Pańszczyk.

Fot. Sebastian Pańszczyk