Będą dyskutować o przyszłości Czarnej Orawy

Reklama                                                              

Władze Jabłonki zapraszają do udziału w spotkaniu dyskusyjnym nt. rzeki Czarna Orawa, objętej programem Natura 2000.

Podczas spotkania zostaną przedstawione wyniki projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” a organizatorzy odpowiedzą na pytania: Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom? Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa? Jakie są możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami objętymi programem Natura 2000?
– Spotkanie wzbogacone będzie o pokaz ścieżki wirtualnej przez rzekę Czarna Orawa oraz multimedialnej diaporamy o przyrodzie karpackich rzek. Dodatkowo zaprezentujemy ekspozycję prac z konkursu plastycznego „Chroń rzeki karpackie!” W czasie przerwy zapewniamy poczęstunek dla gości – zachęcają urzędnicy z gminy Jabłonka.

Termin i miejsce spotkania: 24 stycznia 2020 (piątek), godz. 9:30, Orawskie Centrum Kultury w Jabłonce, ul. 3 Maja 3, Jabłonka.

Reklama                                                              

– Ze względu na dyskusyjny charakter spotkania bardzo prosimy o wydelegowanie pracownika/ów znających lokalne problemy dotyczące rzeki Czarna Orawa PLH120002. Prosimy o przesłanie na adres mail: joannadw@op.pl informacji potwierdzającej Państwa uczestnictwo w spotkaniu – informują przedstawiciele urzędu gminy w Jabłonce.

PROGRAM SPOTKANIA

9.30-9.35 Powitanie gości.

9.35-9.50 Prezentacja projektu „Rzeki karpackie – czysta Natura 2000” i przeprowadzonych działań.

9.50-10.10 Prezentacja edukacyjnej wycieczki wirtualnej po danym obszarze Natura 2000 – przedstawienie najważniejszych w danym obszarze siedlisk i gatunków naturowych.

10.10-10.35 Pokaz diaporamy o przyrodzie rzek karpackich.

10.35-10.50 Prezentacja wyników ankiety przeprowadzonej wśród mieszkańców dla danego obszaru Natura 2000.

10.50-11.50 Jak pogodzić ochronę przyrody karpackich dolin rzecznych z ochroną przeciwpowodziową i zapobieganiem suszom? Wpływ poboru żwiru, zabezpieczania koryta i brzegów rzeki, budowy zapór, zmian klimatu na przyrodę, powodzie i susze.

11.50-12.10 Przerwa kawowa.

12.10-13.10 Jakie korzyści wynikają lub mogą wynikać z przyrodniczych walorów karpackich rzek dla lokalnej społeczności i całego społeczeństwa?

13.10-14.10 Możliwe rozwiązania problemów związanych z rzekami, m.in. wskazanych przez mieszkańców w ankiecie, sołtysów, władze gmin. 14.10-14.25 Podsumowanie spotkania, wolne wnioski i dodatkowe pytania mieszkańców.

14.25-14.30 Zakończenie i pożegnanie uczestników.

źródło: UG Jabłonka//zdjęcie ilustracyjne, źródło: pixabay.com