Anonimowi Narkomani – “Właśnie dzisiaj nie musisz już więcej brać”

 

Reklama                                                              

Zaprzestanie zażywania narkotyków oraz powrót do normalnego życia przy zachowaniu całkowitej abstynencji, włączając w to również alkohol to cel nowotarskiej grupy Anonimowych Narkomanów.

Ogłoszenie:                                                              

Anonimowi Narkomani to międzynarodowa społeczna wspólnota zdrowiejących narkomanów, spotykających się regularnie na mityngach, aby pomagać sobie nawzajem w pozostaniu czystymi. Atmosfera grupy zapewnia pomoc uzależnionym, którzy chcą żyć bez narkotyków.

Członkowie grupy nie skupiają się na konkretnym narkotyku. Jak mówią, wszystkie narkotyki szkodzą i alkohol to też narkotyk. Dołączyć do grupy może każdy, bezwarunkowo. Nie są powiązani z żadną organizacją ani religią. Dzięki służbie i pomaganiu sobie nawzajem dążą, aby pewnego dnia każdy uzależniony na świecie dostał szansę doświadczyć posłania zdrowienia w jego języku i kulturze.

W przynależności do NA nie ma społecznych, religijnych, ekonomicznych, rasowych, etnicznych, narodowych czy płciowych ograniczeń. Nie ma też opłat wpisowych bądź członkowskich. Większość członków regularnie przyczynia się drobnymi sumami do pomocy w regulowaniu wydatków na utrzymanie grupy takich jak salka, kawa, herbata przy czym datki te nie są obowiązkowe.

Anonimowi Narkomani wspólnie tworzą proces zdrowienia, budując trwałą sieć wzajemnego wsparcia. Jednym z kluczy do sukcesu NA stała się terapeutyczna wartość jaką niesie współpraca dwóch uzależnionych.
Członkowie dzielą się sukcesami i wyzwaniami, pokonując czynne uzależnienie. Prowadzą wolne od narkotyków, twórcze życie, stosując na co dzień zasady 12 Kroków i 12 Tradycji NA. Zasady te są rdzeniem, filarem Programu Anonimowych Narkomanów. Są to: przyznanie się do problemu, poszukiwanie pomocy i zaangażowana, gruntowna samoobserwacja, otwieranie się w bezpiecznej i poufnej atmosferze, zadośćuczynienie za wyrządzone krzywdy oraz pomoc tym uzależnionym, którzy chcą powracać do zdrowia.

Program Anonimowych Narkomanów przywiązuje szczególną wagę do praktykowania zasad duchowych. Nie jest programem religijnym, ale zachęca się każdego członka do rozwijania własnego — religijnego, bądź nie — rozumienia “przebudzenia duchowego”,a grupa przestrzega zasad anonimowości we wszystkich sprawach życia ,w tym zarówno tego kto przychodzi na mitingi jak i tematów poruszanych na mityngach nie wynosi się na zewnątrz.

Grupa Anonimowych Narkomanów działa także na w Nowym Targu. Skupia osoby z miasta i okolic.

Oprócz mityngów NA czyli Anonimowych Narkomanów odbywają się mityngi grupy Nar Anon czyli dla członków rodzin osób uzależnionych.

Nowotarska grupa Anonimowych Narkomanów spotyka się w budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nowym Targu (ul. Kościuszki 8) – w salce Nowotarskiego Klubu Abstynentów (na samej górze) w czwartki o godz. 19.00 i w niedzielę o 11.00.

Wszyscy chcący wyjść z uzależnienia są mile widziani i zaproszeni do uczestnictwa w organizowanych mityngach.

Więcej informacji na temat Anonimowych Narkomanów na stronie: www.anonimowinarkomani.org lub pod nr tel. 605 953 842.