Andrzej Gut – Mostowy oficjalnym kandydatem “Porozumienia” na wiceministra ds. turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki

 

Reklama                                                              

W przypadku tworzenia nowego rządu Zjednoczonej Prawicy, oficjalnym kandydatem “Porozumienia” na wiceministra ds. turystyki w Ministerstwie Sportu i Turystyki zostanie Andrzej Gut-Mostowy – taką informację przekazał wicepremier Jarosław Gowin. 

Reklama                                                              

– Posiadanie swojego przedstawiciela w strukturach rządowych to bardzo dobra perspektywa dla Podhala i Sądecczyzny. Turystyka jest głównym motorem napędowym naszego regionu, a w sytuacji ciągłego rozwoju rynku turystycznego potrzebna jest osoba, która posiada wieloletnie, praktyczne doświadczenie w tym sektorze usług – mówią lokalni działacze “Porozumienia”/
Andrzej Gut-Mostowy urodził się 30 października 1960 w Zakopanem. Po ukończeniu Szkoły Podstawowej nr 8 w Zakopanem, podjął naukę w Technikum Hotelarskim w Zakopanem, następnie studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie – Wydział Ekonomiki Obrotu, specjalność Gospodarka Turystyczna. Studia doktoranckie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie ukończył w 2003 roku, by w styczniu 2005 otworzyć przewód doktorski na Wydziale Finansów z tematem rozprawy „Determinanty Rozwoju Turystyki w Powiecie Tatrzańskim” (Promotor: profesor dr hab. Zygmunt Szymla). Od 1995 do 1998 roku był radnym Miasta Zakopane i członkiem Zarządu Miasta, a w latach 1998-2005 radnym Sejmiku Województwa Małopolskiego. W I kadencji pełnił funkcję wiceprzewodniczącego komisji Budżetu, Mienia i Finansów, w II kadencji powierzono mu prowadzenie komisji Edukacji, Kultury Fizycznej i Turystyki.
W latach 2005 – 2015 sprawował mandat Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej będąc pracując m.in. w: Komisji Gospodarki, Komisji Skarbu Państwa, Podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji turystyki, Parlamentarnego Zespołu do Spraw Ratownictwa Górskiego i Wodnego, Komisji Kultury Fizycznej i Sportu, Parlamentarnym Zespole Kultury Regionalnej, Polsko-Słowackiej Grupie Parlamentarnej.
Andrzej Gut-Mostowy był inicjatorem powołania Małopolskiej Organizacji Turystycznej, na rzecz której pracuje do dnia dzisiejszego. Jest również członkiem: Zespołu Naukowego Badań Ruchu Turystycznego w Małopolsce, Rady Muzeum Tatrzańskiego, Tatrzańskiego Klubu Inteligencji Katolickiej oraz Związku Podhalan.
W 2019 roku został mianowany wiceprzewodniczącym Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce.