Aktualizacja rozporządzenia dotyczącego handlu w galeriach handlowych

Reklama                                                              

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z Ministerstwem Rozwoju –  w odpowiedzi na głos przedsiębiorców – wprowadziło zmiany w rozporządzeniu dotyczącym handlu w galeriach handlowych. Rozporządzenie jasno wskazuje, które branże mogą prowadzić handel w takich obiektach. Ma to ułatwić przedsiębiorcom interpretację przepisów wprowadzonych w związku z epidemią koronawirusa.

Zmiany obowiązują od soboty, 21 marca. Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/491

Aktualizacja przepisów zawiera katalog branż dopuszczonych do prowadzenia działalności w obiektach handlowych powyżej 2000 m2.

Ogłoszenie:                                                              

Obecnie rozporządzenie wprowadzające stan epidemii na terytorium RP zawiera katalog branż, które mogą prowadzić działalność w galeriach handlowych:

·        spożywcza,
·        kosmetyczna, z wyjątkiem produktów przeznaczonych do perfumowania lub upiększania,
·        artykułów toaletowych i środków czystości,
·        wyrobów medycznych i farmaceutycznych,
·        artykułów remontowo-budowlanych,
·        prasowa,
·        artykułów dla zwierząt,
·         paliw.

Dodatkowo w galeriach mogą być świadczone usługi medyczne, bankowe, ubezpieczeniowe, pocztowe, pralnicze lub gastronomiczne, ale tylko w zakresie dowozu, bez usług “na wynos” w samej galerii.

Na terenie galerii z handlu wyłączone będą natomiast tzw. wyspy handlowe.

W efekcie w galeriach dopuszczona będzie nadal działalność podmiotów oferujących jedynie niezbędne w bieżącym okresie produkty i usługi.

Zmiany w zakresie handlu w galeriach, które  doprecyzowują dotychczasowe przepisy, wychodzą naprzeciw postulatom zgłaszanym zarówno przez organizacje zrzeszające galerie handlowe, jak i organizacje przedsiębiorców z różnych branż, m.in. branży kosmetycznej i jubilerskiej.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju