Akcja krwiodawstwa w Miętustwie

 

Reklama                                                              

10 marca (niedziela) w salce parafialnej przy kościele w Miętustwie zostanie zorganizowana akcja krwiodawstwa.

Ogłoszenie:                                                              

Krew będzie można oddawać w godz. 8.30-13.00.