“Absurdalny” znak w Chochołowie. Urzędnicy odpowiadają

 

Wjeżdżając do Chochołowa od strony Witowa, w “Gumulastym”, na drodze wojewódzkiej nr 958 można zauważyć nowy znak drogowy – nakaz jazdy prosto lub w prawo. O ile nie ma on większego znaczenia dla turystów, to dla miejscowych wzbudza kontrowersje, ponieważ jadąc w stronę centrum miejscowości, nie mogą skręcić do swoich posesji położonych po lewej stronie drogi.

Znak ten obowiązuje na odcinku ok. 300 metrów. Na tym fragmencie drogi wojewódzkiej, patrząc w stronę centrum Chochołowa, po lewej stronie znajduje się nowo budowany sklep, kilkanaście domów i zjazd w kierunku kompleksu skoczni. Następnie należy przejechać przez most na rzece Czarny Dunajec i po kilkudziesięciu metrach znajduje się skrzyżowanie drogi wojewódzkiej z drogą powiatową (w kierunku Dzianisza). Zgodnie z przepisami ruchu drogowego znak przestaje obowiązywać dopiero za skrzyżowaniem.

Mieszkańcy Chochołowa, a zwłaszcza domów położonych po lewej stronie, nie wiedzą co robić. Jak mówią, nie wiedzą czy skręcać, łamiąc przepisy czy przejechać cały odcinek, by za skrzyżowaniem zawrócić. Pierwsza opcja jest niezgodna z przepisami, a druga wydłuża czas dojazdu do ich posesji, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu. Odcinek, o którym mowa znajduje się nieopodal popularnych w całej Polsce, największych na Podhalu basenów termalnych – Term Chochołowskich.

Mieszkańcy Chochołowa zastanawiają się w jakim celu tak naprawdę postawiony został ten “absurdalny” znak. W związku z tym redakcja Góral Info wystosowała odpowiednie zapytanie.

Jak informuje Dawid Gleń z Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie: “Znak C-6 ustawiony został jako oznakowanie zjazdu publicznego wykonanego tylko dla relacji prawoskrętnych w km 1+566 odc. 080. Znak ten dotyczy tylko najbliższego możliwego miejsca zmiany kierunku jazdy, a więc zakazuje wykonania manewru skrętu z drogi wojewódzkiej pojazdom jadącym z kierunku od Zakopanego w zjazd publiczny w km 1+566 odc. 080. Przedmiotowy znak C-6 nie dotyczy kolejnych zjazdów do posesji, co oznacza że mieszkańcy mogą wykonywać manewr skrętu w lewo jeżeli istniejąca organizacja ruchu (oznakowanie poziome) umożliwia wykonanie takiego manewru”.

pd, ag

Fot. Piotr Duraj