“A myśmy wciąż do Niepodległej szli …” – obchody 173. rocznicy Powstania Chochołowskiego (zdjęcia)

“A myśmy wciąż do Niepodległej szli …” – słowa Marszu Sybiraków były hasłem przewodnim tegorocznych obchodów 173. rocznicy Powstania Chochołowskiego zorganizowanych przez uczniów i nauczycieli ze Szkoły Podstawowej im. Powstańców Chochołowskich w Chochołowie.

Reklama                                                              

Młodzi mieszkańcy tej podhalańskiej miejscowości, w której przed laty miała miejsce Insurekcja pod Tatrami w bardzo interesujący sposób oddali hołd swoim przodkom, których celem była walka z zaborcą o niepodległość. Podczas akademii zaprezentowali pieśni patriotyczne, nawiązując do dat zrywów niepodległościowych w Polsce.

Reklama                                                              

Uroczystości rozpoczęły się od tradycyjnej mszy św. w miejscowym kościele, a pod Pomnikiem Powstańców Chochołowskich oddano hołd Bohaterom tamtych czasów. Okolicznościowe wiązanki kwiatów złożyli przedstawiciele grup z Chochołowa – społeczności szkolnej, rady sołeckiej i miejscowego oddziału Związku Podhalan, a także samorządu gminy Czarny Dunajec – wójt Marcin Ratułowski, przewodniczący rady gminy Tadeusz Czepiel i sekretarz Michał Jarończyk. W uroczystości udział wziął także wizytator nowotarskiej delegatury Małopolskiego Kuratorium Oświaty Bronisław Stoch. łodzi mieszkańcy Chochołowa dowiedli, że pamiętają o przodkach, którzy przed 173. laty postanowili walczyć o naszą Niepodległość.

W ramach obchodów 173. rocznicy Powstania Chochołowskiego jak co roku przeprowadzono zawody narciarstwa biegowego i konkurs recytatorski góralskiego i literackiego wiersza patriotycznego zorganizowane przez Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec. Rocznicę Poruseństwa w Chochołowie uczczono także podczas organizowanych przez KS “Chochołów” na kompleksie skoczni zawodów dla dzieci w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej z cyklu BGK Ski PLATINUM Cup.

Powstanie Chochołowskie wybuchło na skutek włączenia się górali w powstanie przeciwko zaborcy austriackiemu. Konspiratorzy, którzy docierali na Podhale, nawiązali kontakt z miejscowymi działaczami narodowymi: wikarym z Chochołowa – ks. Józefem Leopoldem Kmietowiczem, poważanym we wsi nauczycielem i organistą Janem Kantym Andrusikiewiczem, ks. Michałem Głowackim z Poronina i wikarym z Szaflar ks. Michałem Janiczkiem. Prowadzili oni akcję agitacyjną na terenie Podhala i budzili w góralach niepodległościowego ducha. W nocy z 21 na 22 lutego chłopi z Chochołowa i okolicznych wsi pod wodzą Andrusikiewicza i weterana Powstania Listopadowego Wojciecha Lebiockiego napadli na koszary straży skarbowej w Suchej Górze. Skonfiskowali broń i 600 guldenów, zrzucono z budynku orła cesarskiego i zniszczono słup graniczny. W niedzielę 22 lutego ks. Kmietowicz wezwał mieszkańców do przyłączenia się do powstania. Do wieczora zgromadziło się około 500 chłopów z okolicznych wsi. W nocy ruszył na powstańców prowadzony przez komisarza straży granicznej Romualda Fiutowskiego oddział około 20 strażników i 150 chłopów czarnodunajeckich, których atak powstańcy odparli, ale na krótko. 23 lutego do Chochołowa przybyła nowa grupa strażników wraz ze zmuszonymi do walki chłopami z Czarnego Dunajca. Tym razem górale bez pomocy z zewnątrz (powstanie w Krakowie odwołano, o czym wieść nie dotarła na czas na Podhale) musieli się poddać. Władze aresztowały ok. 150 uczestników powstania, wielu trafiło do niewoli. Powstanie, choć krótkie było pierwszym tak wyraźnym wystąpieniem górali przeciwko zaborcy. Do dziś w Chochołowie żywa jest pamięć o dzielnych powstańcach, pielęgnowana przez ich potomków.

Fot. Piotr Duraj