Wernisaż wystawy pt. “BARDEJOV ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO”

 

Grzegorz Watycha Burmistrz Miasta Nowego Targu, Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu, Miejski Ośrodek Kultury w Nowym Targu serdecznie zapraszają na wernisaż wystawy pt. “BARDEJOV ŚWIATOWE DZIEDZICTWO UNESCO”. 

Honorowy patronat nad wystawą objęli:  J.E. Ambasador Republiki Słowackiej w Polsce Dušan Krištofík oraz burmistrz Bardejowa Boris Hanuščak.

Uroczyste otwarcie wystawy  odbędzie 14 marca 2019 r. (czwartek) o  godz. 17.00 w Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego Ratusz – Rynek w Nowym Targu.

* * *

Wystawa „Bardejov – światowe dziedzictwo UNESCO” prezentuje dzieje leżącego blisko granicy z Polską słowackiego miasta, które jest prawdziwą perłą średniowiecznej architektury. Kapitalnie zachowany układ urbanistyczny z XV–XVI wieku otoczony kamiennymi murami i basztami kryje monumentalny kościół z unikatowymi, gotyckimi ołtarzami skrzydłowymi oraz gotycko-renesansowy ratusz. Obecnie mieści się w nim Muzeum Szariszskie i niezwykle ciekawa ekspozycja prezentującą dzieje miasta i jego bliskie związki z Polską. W 2000 roku historyczne centrum Bardejowa wraz z żydowskim suburbium wpisane zostały na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Na wystawie zobaczyć można dawne i współczesne zdjęcia miasta oraz archiwalia i publikacje.

Autorami wystawy są: František Gutek, Marcel Tribus, Marek Zalewski. Ekspozycja przygotowana została przez Urząd Miasta i Muzeum Szariszskie w Bardejowie oraz Konsulat Generalny Republiki Słowackiej w Krakowie i Instytut Słowacki w Warszawie we współpracy z Muzeum Zamojskim w Zamościu, Muzeum Okręgowym w Tarnowie, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.

Muzeum Podhalańskie w Nowym Targu