Zakopiańskie obchody 100-lecia Związku Podhalan i 115-lecia Związku Górali (zdjęcia)

Reklama                                                              

 

3 marca z udziałem pocztów sztandarowych i przedstawicieli licznych oddziałów Związku Podhalan rozpoczęły się obchody 100-lecia tej organizacji oraz 115-lecia Związku Górali. W uroczystościach wziął udział Burmistrz Miasta Zakopane Leszek Dorula.

Po Mszy św. w góralskiej oprawie w Starym Kościółku złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach członków Związku Górali i Związku Podhalan na pobliskim Cmentarzu na Pęksowym Brzyzku. Wiązanki złożone zostały także pod tablicą upamiętniającą powstanie Związku Górali w dniu 4 marca 1904 w budynku zabytkowej karczmy „U Wnuka”. Uczestnicy obchodów przemaszerowali następnie ulicą Krupówki do siedziby Związku Podhalan mieszczącej się przy ul. Kościuszki, gdzie odbyła się konferencja prasowa oraz uroczyste posiedzenie Zarządu Głównego Związku Podhalan z udziałem Burmistrza Miasta Zakopane Leszka Doruli oraz Starosty Powiatu Tatrzańskiego Piotra Bąka. W części artystycznej wystąpił Zespół im. Klimka Bachledy oraz odbyła się inauguracja cyklu projekcji filmów „Górale na dużym ekranie”, prezentowanego w kinie „Giewont”.

Reklama:                                                          


Podczas konferencji prasowej przedstawiony został program obchodów jubileuszu oraz historia Związku Górali i Związku Podhalan.

– Miasto bardzo czynnie włącza się w obchody tego jubileuszu. Wiemy, jak bardzo ważne jest kultywowanie rodzimej tradycji i tę działalność chcemy wesprzeć. Tym bardziej, że to właśnie w Zakopanem powstał najpierw Związek Górali, a później Związek Podhalan. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta w czasie Dni Zakopanego będziemy chcieli w sposób szczególny podkreślić trwające obchody Roku Związku Podhalan oraz Roku Muzeum Tatrzańskiego. Także w programie Międzynarodowego Festiwalu Folkloru Ziem Górskich będziemy mieli wydarzenia związane z jubileuszem Związku Podhalan. Współpracujemy zarówno z Zarządem Głównym, jak również z Zarządem Oddziału Zakopane i ustalamy wspólne działania, tak aby te uroczystości wypadły godnie – podkreślał burmistrz Leszek Dorula.

W programie wydarzenia znalazły się również prelekcje. Kapelan Związku Podhalan w Polsce ks. Władysław Zązel wygłosił referat pn. „Rola księży i Kościoła dla góralskiego ruchu regionalnego”. Maciej Motor-Grelok i Władysław Motyka opowiedzieli natomiast o „Początkach Podhalańskiego ruchu regionalnego – powstaniu Związku Górali”. Odbyła się ponadto promocja książki Władysława Motyki, Mirosława Miodońskiego i Marka Ciska pt. „Wiara i wierność. Wkład Żywiecczyzny w Czyn Niepodległościowy 1914-1918”.

Związek Podhalan to jedna z największych i najstarszych organizacji w Polsce. Jej celem jest służba Ojczyźnie poprzez dbałość o moralny poziom mieszkańców Ziem Górskich oraz kulturalny, materialny i społeczny ich rozwój, ochrona duchowego i materialnego dziedzictwa Górali Polskich, kultywowanie i rozwijanie ich specyfiki kulturowej, dbałość o zachowanie walorów środowiska naturalnego. Organizacja działa bardzo prężnie, szczególnie na terenie szeroko pojętego Podhala. Swoje oddziały posiada również w centralnej Polsce, a także poza granicami kraju, m.in. w Kanadzie, USA oraz Austrii.

Źródło: Urząd Miasta Zakopane / fot. RKW, APM