Otwarte strefy aktywności, czyli sport w plenerze


Place zabaw, siłownie plenerowe czy strefy relaksu – to obiekty, które mogą powstać dzięki Programowi rozwoju małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze wielopokoleniowym – Otwarte Strefy Aktywności (OSA). W tym roku Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczyło na jego realizację 48 mln złotych!

Wnioski można składać do 1 marca 2019 r.
– Najważniejsze jest to, że dzięki programowi OSA powstają ogólnodostępne i wielofunkcyjne miejsca sportu i rekreacji dla całych rodzin. Z siłowni plenerowych będą mogły skorzystać zarówno osoby starsze, dorośli, jak i dzieci. To doskonała forma integracji społecznej, a zarazem świetna zachęta do aktywności sportowej. Zapraszam do skorzystania z programu i tworzenia Otwartych Stref Aktywności w Małopolsce! – mówi wojewoda małopolski Piotr Ćwik.

Według badań przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystki, Polacy oczekują powstawania nowoczesnych obiektów sportowo-rekreacyjnych w pobliżu miejsca zamieszkania i chcą, aby obiekty te umożliwiały im spędzanie czasu w sposób aktywny i były dostępne dla użytkowników w różnym wieku i o zróżnicowanej sprawności fizycznej.

W świetle tych badań najbardziej pożądanymi przez Polaków obiektami są właśnie siłownie plenerowe.

W skład Otwartych Stref Aktywności wchodzą: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. W ramach edycji 2018 podpisano umowy dotacyjne na budowę blisko 1500 Otwartych Stref Aktywności w całym kraju. W ciągu dwóch lat (2018-2019) Ministerstwo Sportu i Turystyki chce dofinansować budowę ok. 3000 obiektów tego typu.

Program jest skierowany do jednostek samorządu terytorialnego i podmiotów posiadających osobowość prawną, np. stowarzyszeń, fundacji, spółdzielni mieszkaniowych.

Wyniki naboru w 2018 roku w Małopolsce:
www.malopolska.uw.gov.pl/Docs/Inwestycje%20OSA%20woj.%20ma%C5%82opolskie.pdf

Szczegółowe informacje na temat programu:
www.msit.gov.pl/pl/infrastruktura/fundusz-rozwoju-kultury/program-otwartych-stref/8010,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html

www.bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/infrastruktura/2019-rok/2476,Program-rozwoju-malej-infrastruktury-sportowo-rekreacyjnej-o-charakterze-wielopo.html?search=511