2000 zł nagrody za wskazanie winnego wyrzucenia niebezpiecznych odpadów na Niwie

Reklama                                                              


Trwają poszukiwany sprawcy, który porzucił plastikowe pojemniki wypełnione żrącą substancją. Podczas likwidacji dzikiego wysypiska został poparzony pracownik ZGZiR w Nowym Targ. W
związku z  tym burmistrz Nowego Targu Grzegorz Watycha wyznaczył 2000 złotych nagrody za wskazanie sprawcy.

– Jeśli cokolwiek wiesz na ten temat z kontaktuj się w Dariuszem Jabconiem (wydział ochrony środowiska UM) tel. 18 26 11 290 lub policją w Nowym Targu – apeluje Urząd Miasta Nowy Targ.

Do tej bardzo niebezpiecznej sytuacji doszło w środę 13 marca 2019 r. około godziny 9.00 w Nowym Targu na oś. Niwa. Jeden z pracowników Zakładu Gospodarczego Zieleni i Rekreacji w Nowym Targu podczas zbiórki odpadów wielkogabarytowych oblał się substancją chemiczną znajdującą się w jednym z uszkodzonych pojemników „kanistrze”  i z poparzeniami min. twarzy został przewieziony do szpitala. W wyniku tego zdarzenia mężczyzna doznał uszczerbku na zdrowiu powyżej siedmiu dni. Niebezpieczna substancja w ilości około 30 litrów znajdowała się pomiędzy innymi odpadami w kilku pojemnikach. Została zabezpieczona przez specjalistyczną grupę ratownictwa chemiczno-ekologicznego Państwowej Straży Pożarnej w Nowym Targu.

Reklama                                                              

– W związku z zaistniałym wypadkiem w pracy nowotarska komenda prowadzi w tej sprawie postępowanie. Wyjaśniane będzie również,  kto był właścicielem tak niebezpiecznej substancji i dlaczego pozostawił w miejscu ogólnodostępnym.  Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu naszego miejsca zamieszkania może mieć wpływ na nasze zdrowie. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje także dla środowiska – mówi mł. asp. Dorota Garbacz, rzecznik nowotarskiej policji.

– Przypominamy, że w świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości – mówi Dorota Garbacz.

Odpady niebezpieczne są to odpady, które stanowią zagrożenie dla zdrowia ludzi, zwierząt oraz środowiska naturalnego. Ich unieszkodliwianie odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Odpady niebezpieczne często kojarzone są z przemysłem, jednak gospodarstwa domowe też są źródłem ich wytwarzania.

– Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia, prosimy zgłosić Policji pod numerem telefonu 997 lub 112. W zbieraniu wszelkich informacji dot. takich zagrożeń szczególną rolę odgrywają dzielnicowi. To tym funkcjonariuszom można bezpośrednio przekazać informacje o niepokojących spostrzeżeniach – apeluje Dorota Garbacz.