16 osoba zakażona koronawirusem w powiecie nowotarskim

Reklama                                                              

Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Krakowie przedstawiła kolejny raport dzienny, i poinformowała o nowych zakażeniach w Małopolsce. Wśród nich znalazła się osoba  z powiatu nowotarskiego – to już 16 przypadek

Jak podaje WSSE w Krakowie, jest kolejny również ozdrowieniec z  województwa małopolskiego. Jest to kobieta w sile wieku, mieszkanka Krakowa, która przebywała w izolacji. W sumie w Małopolsce mamy 1291 ozdrowieńców.

Natomiast ostatnie badania laboratoryjne potwierdziły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2 u kolejnych osób. To 5 kobiet i 7 mężczyzn, w wieku od 4 do 75 lat, z powiatu limanowskiego (8 osób), Krakowa (2 osoby) oraz powiatów: nowosądeckiego i nowotarskiego (po 1 osobie). Aktualnie 2 osoby są hospitalizowane, pozostałe przebywają w izolacji.

Reklama                                                              

Obecnie w Małopolsce zakażenie koronawirusem zostało potwierdzone u 1863 osób.

Fot. poglądowe