1000+ dla każdego pracującego obiecuje Andrzej Skupień lider Konfederacji

 

Reklama                                                              

Konfederacja jest stosunkowo nowym ugrupowaniem, które powstało w wyniku połączenia sił wolnościowców, patriotów i konserwatystów. Mimo iż wielu dziennikarzy wieszczyło szybki koniec tego projektu, Konfederacja zebrała wymaganą liczbę podpisów i startuje we wszystkich okręgach w Polsce, jako jedyna nowa frakcja polityczna. W sobotę 21 września zaprezentowano program- 5 punktów, które odbiły się szerokim echem w internecie. Internet właśnie jest jedynym miejscem, gdzie o tym ugrupowaniu możemy dowiedzieć się czegoś więcej. Istnieje duży spór pomiędzy telewizją publiczną a innymi powszechnie oglądanymi stacjami, ale w jednym są zgodne, przemilczają istnienie piątego komitetu startującego w nadchodzących wyborach w całej Polsce.

Reklama                                                              

Pierwszy punkt programu Konfederacji nosi nazwę 1000+, czyli powszechna ulga podatkowa. Mało kto wie o tym, że jeżeli pracownik zarabia 2500 zł, to koszty ponoszone przez pracodawcę wynoszą 4200 zł, czyli aż 1700 zł więcej. Konfederacja chce zlikwidować podatek dochodowy oraz znieść obowiązek odprowadzania składek emerytalnych. Dzięki tym zmianom każdy pracownik otrzyma miesięcznie aż 1000 zł więcej, a to oznacza, że przeciętna 4-osobowa rodzina zyska aż 2000 zł miesięcznie więcej. Według Konfederacji, jeżeli ktoś chce odkładać pieniądze na emeryturę na własną rękę, to powinien móc to robić.

Szybkie i sprawiedliwe sądy to postulat, pod którym mógłby się podpisać każdy. Lider Konfederacji w naszym okręgu Andrzej Skupień powiedział, że “Niejednokrotnie sprawy sądowe ciągną się latami. Przykładem może tutaj być słynna piramida finansowa Amber Gold, gdzie wyrok wydano dopiero po 7 latach, a samo jego odczytanie zajęło ponad 2 miesiące. Dla porównania podobna sprawa w Stanach Zjednoczonych, znana w Polsce jako Piramida Madoffa zakończyła się już po zaledwie 7 miesiącach”. Konfederacja chce wprowadzić następujące zmiany:

– parametryzacja pracy sądów, to znaczy wprowadzenie takich systemów informatycznych, które bardzo szybko będą równomiernie rozkładały pracę pomiędzy sędziów, jednocześnie kontrolując by czas, poświęcony na daną sprawę nie był zbyt długi.

– jeden asystent na sędziego, czyli zwiększenie liczby asystentów tak, aby sędziowie nie musieli zajmować się biurokracją.

Bon oświatowy to jedno z możliwych rozwiązań problemów w polskiej oświacie, dlatego właśnie ten postulat również znalazł się w programie Konfederacji. Zdaniem Andrzeja Skupnia wprowadzenie bonu oświatowego podniesie standard nauczania oraz sprawi, że nauczyciele będą zarabiali znacznie więcej: “Gdy podzielimy liczbę pieniędzy, która jest przeznaczana na oświatę w Polsce na liczbę uczniów, to okazuje się, że wydajemy na jednego ucznia około 1200 zł miesięcznie, a to oznacza, że przeciętna 25-osobowa klasa ma miesięczny budżet wynoszący 30 000 zł. To bardzo duża kwota i może budzić zdziwienie. Pieniędzy nie rozdziela się jednak sprawiedliwie. Często utrzymuje się nierentowne szkoły tylko ze względów politycznych, co gorsza dzieje się tak kosztem dzieci w dużych szkołach. To nie urzędnicy powinni decydować o tym, gdzie idą pieniądze, tylko rodzice. Każda szkoła musiałaby ubiegać się o ucznia, bo tylko w ten sposób mogłaby otrzymać pieniądze. Proponujemy bon dla rodziców każdego ucznia, bon o takiej samej wartości jak średnia kwota przeznaczana na każdego z nich. Rodzic tym bonem mógłby zapłacić za naukę w każdej szkole, dzięki temu zasada “Pieniądze idą za uczniem” w końcu zaczęłaby działać.”

Energia jądrowa i ogólne bezpieczeństwo narodowe to numer 4 programu Konfederacji. Prawicowe ugrupowanie uważa, że jeżeli Polska ma być realnie silnym państwem to nie powinna polegać wyłącznie na sojuszach, ale na silnej, a więc i nowoczesnej armii. Państwo powinno zachęcać obywateli do szkoleń i poprawiania swojego bezpieczeństwa. W programie możemy przeczytać, że “Podstawowe gwarancje zachowania integralności i niepodległości państwa to dla nas silna kultura, stabilna gospodarka, nowoczesne Wojsko Polskie i wysoki poziom wyszkolenia strzeleckiego i obronnego społeczeństwa, niemożliwy do utrzymania bez możliwości posiadania broni palnej przez każdego wyszkolonego i uczciwego obywatela.“ Jest to jedyny komitet w tych wyborach, który domaga się tak dużych zmian w tej dziedzinie.

Ostatni punkt programu mówi o zdrowym życiu. Konfederacja domaga się wprowadzania całkowitego zakazu importu śmieci, gdyż jak twierdzi lider Konfederacji w naszym okręgu Andrzej Skupień “W 2018 roku przywieziono do Polski około pół miliona ton śmieci z zagranicy. Połowa z nich przyjechała z Niemiec. Nie możemy robić z naszej ziemi śmietniska. To zagraża naszemu zdrowiu.” dodaje również, że “Smog jest ogromnym problemem na południu Polski. Na Podhalu ogromna część mieszkańców utrzymuje się z turystyki. Nie może być tak, że dofinansowania na panele fotowoltaiczne lub na pompy ciepła przysługują tylko osobom prywatnym, a rodzinom prowadzącym domy wypoczynkowe już nie. To jest olbrzymi paradoks, że w domach, w których spala się 3 tony węgla rocznie, politycy chcą sfinansować wymianę pieców, a nikt nie przejmuje się domami wypoczynkowymi spalającymi 15 ton węgla.” Kandydat Konfederacji dodał również, że jego postulatem jest program “Zielone płuca”, który zakłada znaczny wzrost powierzchni lasów w Polsce poprzez zasadzenie drzew na nieużytkach rolnych. Program obejmowałby przede wszystkim tereny prywatne i działałby na zasadzie umowy wieloletniej dzierżawy przez państwo, a właścicielowi ziemi przysługiwałaby renta.

Konfederacja zaprezentowała również pakiet “100 ustaw Mentzena”, który wprowadza szereg zmian w Polskim systemie. Można tam znaleźć ustawy mówiące o:

-podwyższeniu kwoty wolnej od podatku

-zaostrzeniu dyscypliny w więzieniach

-wprowadzeniu kary śmierci za najbardziej okrutne morderstwa

-zniesieniu subwencji partyjnych

-ułatwieniu handlu na ulicy.

Wybory do sejmu RP odbędą się 13 października. W naszym okręgu wystartuje tylko 5 komitetów, a będą to kolejno: PSL, PiS, SLD, Konfederacja oraz KO.

Liderem listy Konfederacji jest Andrzej Skupień z Białego Dunajca –

Absolwent Sieci i Telekomunikacji na francuskiej uczelni Josepha Fourier ‘a w Grenoble. Absolwent Elektroniki i Telekomunikacji na Akademii Górniczo-Hutniczej. Absolwent studiów podyplomowych na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 2015 roku startował do Sejmu RP. W 2018 r. kandydował do Sejmiku Województwa Małopolskiego. W 2019 roku był kandydatem do Parlamentu Europejskiego. Prywatnie jest certyfikowanym audytorem systemów informatycznych i pracuje na co dzień w największych światowych firmach.

Materiał wyborczy KW Konfederacja Wolność i Niepodległość