100-lecie Polskiego Czerwonego Krzyża z odznaczeniami dla osób z Nowego Targu i okolic (zdjęcia)

Reklama                                                              

14 listopada 2019 r. odbyła się uroczysta gala 100-lecia Polskiego Czerwonego Krzyża. Uroczystość została zorganizowana w sali reprezentacyjnej nowosądeckiego ratusza przez Oddział Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Nowym Sączu. Uroczystość była okazją do wręczenia odznaczeń państwowych oraz odznaczeń honorowych Polskiego Czerwonego Krzyża, poznaniem 100-letniej działalności Organizacji, a także podsumowaniem programu: XVI edycji programu „Młoda Krew Ratuje Życie”.

W gali wzięli udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, a także działacze, wolontariusze, sympatycy i pracownicy Polskiego Czerwonego Krzyża. Na uroczystość zostali również zaproszeni honorowi dawcy krwi z Nowego Targu i okolic, a także osoby, które aktywnie od wielu lat współpracują z PCK na rzecz rozwoju honorowego krwiodawstwa wśród młodzieży.

Z rąk wicewojewody Zbigniewa Starca Brązowy Krzyż Zasługi przyznany przez Prezydenta RP za zasługi w rozwój honorowego krwiodawstwa otrzymała Agnieszka Wojas oraz Sławomir Kiciński.

Reklama                                                              

Z rąk wiceprezesa Zarządu Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK Mieczysława Orczykowskiego odznakę “Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu” otrzymali krwiodawcy, którzy na swoim koncie mają oddane ponad 20 litrów krwi: Paweł Duroń, Wioleta Giza, Jacek Kozak, Maciej Kozłecki, Krzysztof Piekarczyk, Edmund Lech, Zbigniew Pędzimąrz oraz Piotr Mazanek (wśród nich rekordzista – ponad 60 litrów).

Za zasługi w realizacji humanitarnych celów Uchwałą Kapituły Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża  zostały nadane odznaki honorowe Polskiego Czerwonego Krzyża.

Wśród wyróżnionych odznaką III stopnia znaleźli się:  Katarzyna Kubasiak oraz Zbigniew Steskal.

Odznaką IV stopnia  wyróżnieni zostali: Agnieszka WOJAS oraz Wojciech FRAŃCZAK

Ponadto w dowód uznania za zaangażowanie na rzecz rozwoju działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w Małopolsce, Zarząd Małopolskiego Oddziału Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał Medale Pamiątkowe 100- Lecia Polskiego Czerwonego Krzyża Małopolskiego Oddziału. Wśród wyróżnionych – założyciel klubu HDK PCK Kropla działający przy Międzynarodowym Stowarzyszeniu Policji w Nowym Targu Mateusz Kapołka

Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Reprezentacja Straży Granicznej pod batutą Naczelnika Orkiestry Reprezentacyjnej Straży Granicznej – ppłk  SG mgr Leszka Mieczkowskiego.

Po zakończeniu części uroczystej był czas na uroczystego torta i szampana ….

Mateusz Kapołka