Gminne Centrum Kultury w Kluszkowcach z siedzibą w Maniowach zaprasza członków kapel ludowych działających na terenie gminy Czorsztyn do wzięcia udziału w projekcie pn. „Warsztaty budowy instrumentów pasterskich i nauka gry na tych instrumentach" finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020.

Czytaj więcej »