Zatrzymanym wczoraj sześciu osobom mającym prawdopodobnie związek z tzw. "układem zakopiańskim" prokurator przedstawił zarzuty oszustwa w stosunku do mienia znacznej wartości, ukrywania i wyzbywania się majątku w celu udaremniania zaspokojenia roszczeń wierzyciela oraz pomocnictwa do w/w przestępstw. Prokurator skierował dzisiaj do Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa wniosek o zastosowanie wobec Małgorzaty Ch. tymczasowego  aresztowania na okres 3 miesięcy. Wobec pozostałych podejrzanych zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze, w postaci dozorów policji oraz poręczeń majątkowych w kwotach po 50 tys. zł.

Czytaj więcej »