4 czerwca, w uroczystość  Zielonych  Świątek, w salce pod kościołem w Cichem Górnem zespół „Krzesany” z Cichego przedstawił widowisko regionalne związane  z  tradycjami  zielonoświątkowymi na Podhalu.

Czytaj więcej »