W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego uczniowie kierunku Technik Technologii Żywności realizowali staż zawodowy w ramach projektu pt. „Europa w Nowym Targu- podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez europejskie praktyki”.

Czytaj więcej »