Szkoła Podstawowa Nr 1 w Jabłonce to placówka znajdująca się w bogatym pod względem kulturalnym i tradycyjnym regionie Orawy. Szkoła kształci ponad 600 uczniów w różnym wieku. Kadra pedagogiczna ma więc sposobność pracy w kilku grupach wiekowych, co pozwala na rozwój i ciągłe doskonalenie warsztatu pracy. Nauczyciele uczący w Szkole Podstawowej to aktywny i prężnie działający zespół dostrzegający konieczność ustawicznego kształcenia i podnoszenia kwalifikacji. Szkoła stale się rozwija, stawia na wysoki poziom kształcenia i dobrze wykwalifikowaną i ambitną kadrę. Otwartość nauczycieli  na nowości i ciekawostki z dziedziny metodyki nauczania, dydaktyki, a także szeroko pojętego procesu wychowawczego, w którym to szkoła bierze udział od pierwszych chwil obecności ucznia w szkole, znakomicie wpisuje się w cele projektu pt. „Umiejętności językowe oraz kreatywna metodologia - kluczem do sukcesu w nauczaniu”. Projekt realizowany jest w szkole od 30 września 2017 roku w  ramach programu PO WER - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój. Jest to program współfinasowany przez Unię Europejską w ramach środków funduszu społecznego. Napisany przez Sabinę Pilch i Katarzynę Jaromin projekt obejmuje 22 nauczycieli, którzy wezmą udział w różnorodnych kursach językowych oraz w szkoleniach metodycznych w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Austrii, Hiszpanii oraz na Malcie.

 

Czytaj więcej »