Wspierając rodziny zastępcze z terenu powiatu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Targu we współpracy ze Starostwem Powiatowym oraz Komendą Powiatową Policji w Nowym Targu zorganizowało szkolenie na temat zagrożeń wynikających z korzystania z Internetu i mediów społecznościowych, a w szczególności udostępniania swoich danych osobowych, nękania w sieci i odpowiedzialności karnej nieletnich za przestępstwa z tym związane.

Czytaj więcej »