5 sierpnia na placu Centrum Produktu Lokalnego obok Stadionu w Lipnicy Wielkiej odbyła się impreza „RODZINNIE NA POGRANICZU”, realizowana w ramach mikroprojektu wspólnego pt. "Walory przyrodniczo-kulturowe pogranicza", dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Programu Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020. Projekt wdrażany jest przez Gminę Lipnica Wielka i słowacką gminę Stefanów nad Orawą za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu.

 

Czytaj więcej »