W dniach od 16 lipca do 10 sierpnia 2018 roku uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu już po raz drugi uczestniczą w zagranicznych praktykach w ramach projektu „Z Małopolski do Europy  - organizacja zagranicznych staży zawodowych w europejskich przedsiębiorstwach”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach programu Kształcenie i Szkolenie Zawodowe (VET) – Erasmus+. Beneficjentem projektu jest Małopolskie Centrum Edukacji Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu, natomiast uczniów gości organizacja przyjmująca Associação Intercultural Amigos da Mobilidade z Barcelos.

 

Czytaj więcej »