7 listopada Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej reprezentowany przez prezesa zarządu Kazimierza Kujdę, zawarł umowę z PEC Geotermią Podhalańską S.A., której pełnomocnikiem był prezes zarządu Wojciech Ignacok. Na jej mocy, dzięki dotacji wynoszącej 12,2 mln zł przedsiębiorstwo rozbuduje system geotermalny.

Czytaj więcej »