Błędy medyczne w położnictwie dotyczą nieprawidłowej opieki nad kobietą w ciąży, w trakcie porodu oraz bezpośrednio po urodzeniu się dziecka. Mogą dotyczyć zarówno kobiety, płodu i dziecka. Konsekwencją tych błędów mogą być nie tylko śmierć matki lub noworodka, ale również trwałe kalectwo dziecka.

Czytaj więcej »