W Rajeckich Teplicach na Słowacji komitet monitorujący programu Interreg VA Polska-Słowacja zatwierdził dofinansowanie trzech projektów drogowych na łączną kwotę 13 mln euro. Dwa kolejne projekty zostały wpisane na listę rezerwową – ich dofinansowanie będzie możliwe w przypadku pojawienia się oszczędności w programie.

Czytaj więcej »