Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Zakopane Nr XV/245/2015 z dnia 26 listopada 2015 r., opłata miejscowa pobierana jest przez inkasentów. Uiszczają ją osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne, nieposiadające osobowości prawnej, które prowadzą hotele, pensjonaty, domy wypoczynkowe, schroniska, kempingi lub wynajmujące pokoje w kwaterach prywatnych.

Czytaj więcej »