W ciągu najbliższych dwóch lat na pograniczu realizowane będą kolejne 33 polsko-słowackie mikroprojekty z Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020.  Decyzję w tej sprawie podjął Komitet ds. mikroprojektów, który obradował w dniu 21 lutego 2018 r. w siedzibie Euroregionu „Tatry” w Nowym Targu. W spotkaniu wziął udział Zastępca Dyrektora Departamentu Współpracy Terytorialnej Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju Artur Harc.

 

Czytaj więcej »