Przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego odebrali z rąk wojewody małopolskiego Piotra Ćwilka promesy na dofinansowanie zadań w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019. Do listy wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania dołączył projekt Gminy Nowy Targ.

 

Czytaj więcej »