Najlepsi nauczyciele w województwie otrzymali z rąk Grzegorz Lipca z zarządu województwa nagrody marszałka za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kolejni laureaci zostali wyróżnieni aktami nadania stopnia awansu zawodowego.

Czytaj więcej »