O tym, że władze gminy Czarny Dunajec dbają o bezpieczeństwo mieszkańców, wiadomo nie od dzisiaj. Cały czas pozyskują środki na dofinansowanie zakupu sprzętu ratowniczo – gaśniczego i remont remiz poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uczestnicząc w różnych programach.

Czytaj więcej »