Człowiek – został stworzony na obraz i podobieństwo samego Boga, z tym że dostał dar wolnej woli. W tym wypadku jesteśmy więźniami tylko i wyłącznie własnego sumienia i....prawa, które obowiązuje w Polsce. Nie zawsze jednak udaje się człowiekowi postępować zgodnie z prawem. Pierwszego zabójstwa w ludzkości dokonał Kain na swoim bracie Ablu i został za to ukarany, przez Boga, czyli Sąd Najwyższy nad wszelkimi sądami. Ukarany sprawiedliwie. Skoro, więc jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje ziemskie sądy, to czy istnieje usprawiedliwienie dla braku obiektywnych czy zwyczajnie sprawiedliwych wyroków?

Czytaj więcej »