Na ostatnim posiedzeniu Komitetu Monitorującego Program Interreg V-A Polska – Słowacja 2014 – 2020 podjęto decyzje o dofinansowaniu projektów, wśród których znalazł się m.in. projekt pn. "Stworzenie warunków dla zachowania kulturowego i przyrodniczego dziedzictwa na polskiej i słowackiej Orawie" złożony przez polską Gminę Lipnica Wielka i słowacki Bobrov.

Czytaj więcej »