Uczniowie klas drugich i trzecich gimnazjum naszej szkoły od września biorą udział w projekcie „Modernizacja kształcenia  zawodowego w Małopolsce II”.  Przez cały semestr dzielnie i bardziej lub mniej ochoczo uczestniczyli w zajęciach grupowych i indywidualnych odkrywając w sobie pokłady ukrytych uzdolnień, typy osobowości, zainteresowań a także predyspozycji zawodowych, czyli bardzo twórczo poznawali siebie. Mogli także zgłębić wiedzę na temat zawodów obecnie funkcjonujących na rynku pracy jak i zawodów przyszłości.

 

Czytaj więcej »