Burmistrz Miasta Zakopane ogłasza nabór wniosków o stypendia szkolne na rok szkolny 2018/2019. W związku z tym wszystkich zainteresowanych otrzymaniem stypendium szkolnego o charakterze socjalnym (którzy spełniają kryterium dochodowe nieprzekraczające 514 zł netto na osobę w rodzinie w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku lub w przypadku utraty dochodu z miesiąca, w którym wniosek został złożony), prosimy o składanie czytelnie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi dokumentami od 03.09.2018r. do 17.09.2018r. w Urzędzie Miasta Zakopane na Dzienniku Podawczym.

 

Czytaj więcej »