„Tydzień Bibliotek”, czyli ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa ma na celu podkreślenie roli czytania w poprawie jakości życia, edukacji oraz zainteresowania książką i biblioteką szerokich kręgów społeczeństwa. Chcemy, aby Biblioteka postrzegana była przez ludzi jako instytucja na trwale wpisana w pejzaż kulturowy, gdzie można się w pełni realizować w zakresie edukacji kulturalnej i uczestnictwa w kulturze.

Czytaj więcej »